P����LE��ITOSTI | SVATBA | PRO MATKU NEV��STY | ��ATY PRO MATKU NEV��STY | SPOLE��ENSK�� ��ATY