M��DA PRO PLNO��T��HL�� | SPODN�� PR��DLO | KALHOTKY