��ENY | KR��SN�� NOHY | PONO��KY A PODKOLENKY | D��MSK�� ��APKY